Fortsatt stor «usikkerhet,» rundt Delaneys fremtid