Forskjellige og like..

Det er rart å se
på de flotte potetene jeg tok opp av jorden i dag!

Mammapotetene ble satt i jorden
på samme dag i mai. De har vokst i lag under samme himmel i sol og regn –
i den samme næringsrike jorden.

De har hatt samme livsvilkår og like muligheter til å vokse seg store og sterke!

Men de er veldig forskjellige.

I utseende, fasong, størrelse og farge.

Så forunderlig forskjellige.

Akkurat
som menneskene er de Les mer