Forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn

Morgen i skogen 2

Dersom du får til å få på plass alle disse tre lagene i et bilde, vil det kunne øke opplevelsen av dybde og rom. Et fotografi er et uttrykk i to dimensjoner, og ofte ønsker vi at det skal ligne på virkelighetens tredimensjonale form. I bildet av furuene i sommersol, er det tørt, gyllent, uskarpt løvverk som danner veien inn i bildet. Vi blir ledet videre til hovedmotivet, som er trærne, som i sin tur Les mer