Folket må avgjøre fylkessamenslåing

Demokrati er ikke bare et honnørord, det er så mye mer – det er et viktig grunnlag for vår identitet og for velferdsstaten. Vårt demokrati er tuftet på at flertallet skal bestemme, og at flest mulig skal høres i de demokratiske beslutningsprosessene. Sammenslåing av fylket vårt må ikke være ett unntak.

Det som umiddelbart virker positivt med planene om sammenslåing av Sør – og Nord-Trøndelag, er at parlamentarismen må vike plass for formannskapsmodellen Les mer