Flere Muslimer blir ordførere og ministre her i landet, krav om oppheving av Kongens bekjennelsesplikt, og avkristningen av Norge

ACAMUS

STATSMINISTERENS KONTOR
Om statsråd. Forberedelser av saker til statsråd
Heftet er utarbeidet av assisterende regjeringsråd Arne Spildo.
De nye retningslinjene trer i kraft fra 1. september 2003.
Nina Frisak regjeringsråd August 2003
Side 13 – 1.3 Statsrådets medlemmer (regjeringen)
Statsrådets medlemmer omtales i dagligtale som regjeringen.
Regjeringen ledes av statsministeren. Regjeringen skal, i tillegg til statsministeren, ha minst 7 statsråder.
Etter andre verdenskrig har antallet statsråder gradvis blitt økt, slik at antallet regjeringsmedlemmer for tiden (2003) er Les mer