Får vi syttitallet i reprise?

Ingenting ville være bedre enn det. Det vet vi som
fikk være med på et tiår som gjerne kalles revolusjonært.
Hippiebevegelsen på sekstitallet sammen med studentopprørene i 1968
slo kiler inn i det kommende tiåret. Demokratisering av næringsliv
og offentlige institusjoner som skoler og universitet, ja endog
Forsvaret, ble tvunget gjennom. Mange gjorde opprør mot dansen
rundt gullkalven med Profitt som eneste partner. Det ble utviklet
alternative bo- og produksjonsforhold som kollektiver og
kooperativer.

Det var tiåret da Les mer