Fagtung satsning på selvhjelp

Link til originalpost

Jeg tror at selvhjelp har noe for seg. Jeg tror at fokus på hva som erfaringsvis fungerer, kontra et evendelig fokus på symptomer og hva som ikke virker, er veien å gå. Og nå har fagfolk kastet seg på den nettbaserte bølgen av selvhjelpskurs.

Hjelp til selvhjelp – et tastetrykk unna

Psykolog Magnus Nordmo har laget ti selvhjelpskurs i behandlingsformen kognitiv terapi, for lidelser som