Et knippe folkevalgte terrorister:

Link til originalpost

Erna Solberg: Du er statsminister i et rikt land med et skyhøyt forbruk. Norges forbruk tilsvarer nå et økologisk fotavtrykk som krever to planeter. Allikevel fører du en politikk som skal ytterligere øke forbruket, øke BNP og gjøre de rike enda rikere. Du styrer vårt land med uvett og skaper framtidsangst i det norske folk. Det kalles strukturell terror!
Per