Et historisk, skjebnetungt møte.

Vi lever i ei tid med store omveltninger i forhold til
økologi og økonomi. Det er raske endringer som peker i negativ
retning for både natur og mennesker. Vi har jo viklet oss inn i en
tilstand der mennesket er i konflikt med planetens naturlover.

Rachel Carson sa det slik: “Men mennesket er en del av
naturen, og hans krig mot naturen er uunngåelig en krig mot ham
selv». Det er gammel klokskap fra tidlig på 60 tallet, Les mer