Erna Solberg, hva blir historiens dom?

Link til originalpost
Jeg tar det for gitt at du som regjeringssjef har gitt
Olje- og energidepartementet, med statsråd Terje Søviknes (FrP),
klarsignal til å utlyse 102 nye blokker for boring etter olje og
gass. 
24. konsesjonsrunde gir 22 oljeselskaper adgang til 9 blokker
i Norskehavet og 93 i Barentshavet.
Jeg tar det også for gitt at du kjenner til Olje- og
energidepartementet sitt overordnede mål, nemlig å sikre høy
verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av
energiressursene.
Du som Høyrekvinne sverger jo til markedsmekanismen som
prisregulator. 
Den som sier at når tilbudet overskrider
etterspørselen så synker prisen, slik det er i dag. Det vil jo
være mer lurt å gjøre det motsatt.  La etterspørselen overskride
tilbudet, slik at prisen blir presset oppover. 
Det vil i så fall
innebære at du holder igjen utlysing av nye blokker og struper
produksjonen av olje og gass. Samtidig vil du kunne gi et viktig
bidrag for å redusere utslipp av klimagasser. 159 liter olje avgir
nemlig 10 kg karbondioksid, 24.000 tonn hver dag merket «Made in
Norway».

Og selvsagt kjenner du til hvilken fantastisk ressurs denne fossile, ikke fornybare energien er. Putt et fat olje under panseret og du får 2311 hestekrefter!
Selv om produksjonen ligger på bare 2,4 millioner fat om dagen så blir det allikevel penger av det til tross for lav oljepris på 53 dollar fatet. Etter dagens kurs tilsvarer det 450 kroner, 2,83 NOK per liter. Det er gibort pris for en ressurs som samfunnet er helt avhengig av og som inngår i alt som produseres fra tannkrem til romstasjoner.
Men du ivrer etter å tømme olje- og gassbrønner så
fort som mulig, og Oljefondet vokser. Et fond som er helt avhengig
av en stabil verden uten store økokatastrofer, konflikter og kriger.
Oljefondet ville falle sammen som et korthus dersom en tredje
verdenskrig skulle bryte ut. 
Og akkurat det er faktisk mer
sannsynlig nå etter at ditt søsterparti, Det republikanske partiet,
har kommet til makta i USA med en umoden og ustabil president. Og
det blir vel ikke noe bedre med at du er nestleder i den
internasjonale samarbeidsorganisasjonen for høyrepartier der Donald
også er medlem?
Det lureste er å økonomisere med knappe ressurser,
hvilket betyr at dine barnebarn og barnebarns barn også skal få
glede av denne fantastiske ressursen. I så tilfelle er det tryggest
å la oljen ligge der den ligger, langt under jordas overflate til
glede for kommende generasjoner.

At du stiller deg usolidarisk med dine egne ungers
framtid kan bare forklares med en utrolig sterk tro på egen
politiske ideologi, med en overbevisning som sjøl en
fundamentalistisk jihadist kan misunne. 
En ideologi som krever
kontinuerlig økonomisk vekst, koste hva det koste vil. 
Egentlig
synes jeg synd på deg, for du er jo ikke slem. Men like fullt må
du være forberedt på at kommende generasjoner vil ikke være
nådige. 
Din periode som landets leder vil garantert bli
beskrevet som tiden da en umoralsk grådighet fortrengte solidaritet.