Er strålingen fra nye strømmålere eller 5G farlig?

Link til originalpost

Norges Miljøvernforbund (Kurt Oddekalv og co) og andre* påstår at de nye automatiske strømmålerne, såkalte smartmålere, som leser av strømforbruket trådløst, er en helsefarlig løsning. Det er korrekt at de gir ekstra stråling, men det er forskjell på stråling og stråling. Det er ikke snakk om radioaktiv partikkelstråling her, men elektromagnetisk stråling (overføres av fotoner), altså en type usynlig lys. Farlig elektromagnetisk stråling (EMS) er