Er et speilløst eller speilrefleks kamera best for makrofotografering?

Kilde: Olympus.no og Nikon.noSpørsmålet er ikke helt presist stilt, da digitale speilreflekskameraer tradisjonelt har større sensorer enn speilløse kamera og da blir det ikke helt sammenliknbart. Likevel reiser jeg spørsmålet fordi jeg får spørsmål fra personer som ønsker å begynne med makrofotografering. Jeg vil derfor sammenlikne to kamera og jeg tar da som første forutsetning at kostnaden skal være omtrent den samme. Den andre forutsetningen jeg tar er at de begge er meget gode utgangspunkt Les mer