Er det bare et ordførervalg?

Kommunevalget er langt mer enn et ordførervalg. Reduserer vi kommunevalget til et ordførervalg svekker vi lokaldemokratiet. Lokalvalget bør først og fremst handle om å stemme på de som målbærer dine verdier og interesser best.

Nylig møtte jeg en velger som mente at det ikke er forskjell på SV og AP. Slik er det ikke. Vi er enig med AP i mye, men i enkelte saker som er veldig viktig for Les mer