Engelsk kvinnefotball – bli profesjonell eller rykk ned

Link til originalpost

Engelsk kvinnefotball – bli profesjonell eller rykk ned

Spillerne i den beste engelske divisjonen Womens Super League skal være heltidsprofesjonelle hvis klubbene skal få lisens til å spille.
The FA innfører et helt nytt setup for den beste kvinnelige divisjonen allerede i den kommende sesongen. Det skriver BBC.
Fremover skal lagene bestå av profesjonelle spillere hvis de skal få lisens til å spille. Dessuten må klubbene