Engblåvinge – Cyaniris semiargus

Link til originalpost

Norsk: Engblåvinge   English: Mazarine Blue   Latin: Cyaniris semiargus

Engblåvingen finnes i store deler av Landet, skjønt ikke så vanlig i nord. Bare spredte funn nord for Bodø.
Dette er en hann, med blåfiolett overside og synlige årer. Hunnen er brun. Undersiden hos begge ligner dvergblåvingens, grå, med sorte prikker uten noe oransje.  Vingespennet er rundt rundt 3 cm, med opp til 1 cm variasjon mellom individer.
Den