En liten innsamling til @U19ØvreEiker?

Link til originalpost

Jeg sitter her og jobber med å forberede en liten innsamling til @U19ØvreEiker. Det er fellesidentiteten til de kommunale ungdomsklubbtilbudene i Øvre Eiker.

Jeg er jo en sann valentiner med fødselsdag 14 februar, og i år er jeg jo dobbelt 5 og kan markere litt ekstra. Så da markerer jeg ved å rette fokuset mot behovet for et værested for unge i Hokksund, og oppretter