En kultur i konstant endring.

Link til originalpost

Det snakkes mye om den norske kulturen for tiden. Men hva kjennetegner en kultur? Språket er en bærebjelke i en kultur, sammen med tradisjonelle matretter og kjønnsroller. Religion med skikker og ritualer, sportslige aktiviteter, festdager og sanger er også kulturelle særpreg.
Etter andre verdenskrig var vårt kulturbilde preget av at kvinner skulle være hjemme som