Ein ny sjanse for henne som kom frå straffarbeid?.

Link til originalpost

Ho dukka opp i Blåstrømpe som den ulukkelege jenta som enda på straffarbeid. Så møtte me henne på ny i Alt vel der ho fekk ein ny sjanse hos Karina i Søragadå.
Det som hende i Blåstrømpe var henta frå det verkelege livet, mens ho fekk eit oppdikta liv i Alt vel.

No har eg dukka djupare i arkiva,og sit med informasjon som godt kan vera berebjelken i neste bok. Den ulukkelege