EIERSKAPSDEMOKRATI = SOSIALISME?

Link til originalpost

Det er vel like greit å svare med en gang; JA. Men det som gjør begrepet «Eierskapsdemokrati» så interessant er hvem som lanserer det og hvorfor det blir lansert nå. For å ta det siste først så er det en stadig voksende erkjennelse av at den politiske liberalismen med tilhørende aggressiv kapitalisme er destruktiv for natur og mennesker.