Ei uventa helsing – ei vitamininnsprøyting

Link til originalpost


Eg hugsar breva i postkassa som fekk meg til å undra: Kven kunne det vera frå.
No? Det var ikkje fødselsedag ein gong.
Så var det kanskje eit handtrykk – frå ein eg ikkje ein gong visste var ein ven. No veit eg det.

Eg har prøvd å bli flinkare til å senda slike helsingar sjølv. Derfor har eg vore på leit etter høvelege kort. Og det finnest massevis av flotte kort. Problemet