Disse foreldretypene var på foreldremøtet i barnehagen