Direktørsvindel, phishing og løsepengevirus

Link til originalpost

Økonomisk motivert svindel via internett er blitt en dagligdags trussel som vi må forholde oss til, både som privatpersoner og som ansatte. Aktørene som står bak, er ressurssterke og profesjonaliserte virksomheter. Det kan være fremmede stater med politiske, strategiske eller økonomiske motiver. Eller kriminelle organisasjoner som jakter raske penger eller selger kredittopplysninger, sensitive virksomhetsdata osv. på kriminelle nettsteder. Tre av metodene de oftest bruker, er