Det russiske museum – St.Petersburg

Link til originalpost


I mai 2016 tilbrakte jeg en hel dag på Det Russiske Museum i St. Petersburg eller Leningrad som jeg ofte kaller byen. Årsaken er at navnet Leningrad minner meg om de ofre som dens innbyggere og andre russerne gjorde for å befri verden fra nazismen under 2. verdenskrig. En krig der russerne mistet 27 mill. mennesker mens vestmaktene (USA, UK, Frankrike, mfl.) mistet til sammen