Det observérbare universet og hva som er utenfor

Link til originalpost

For ca 13,8 milliarder år siden skjedde det noe veldig voldsomt, da ble universet vårt dannet i det vi kaller Det store smellet (Big Bang). Alt vi ser i universet er derfor yngre enn 13,8 milliarder år. De fjerneste objektene vi kan observere sendte ut lyset sitt bare noen millioner år etter dette, dette var såkalte protostjerner, de første stjernene i universet. Lyset fra de