Det lyser i stille grender

Link til originalpost

ChristinaZetterberg / Pixabay

Det lyser i stille grender
Av tindrande ljos i kveld
Og tusende barnehender
Mot himmelen ljosa held

Og glade med song dei helsar
Sin broder i himmelhall
Som kom og vart heimsens frelsar
Som barn i ein vesal stall

Der låg han med høy til pute
Og gret på si ringe seng
Men englane song der ute
På Betlehems aude eng

Der