Den stille stunden

Link til originalpost

Ideen til et motiv og inspirasjon til å male det, kan komme fra mange hold. Fra det skjønne og uskjønne, fra natur og landskap, fra en sinnstilstand, fra samfunnsforhold, personer og situasjoner, musikk, litteratur, bildende kunst, nyheter, osv. Ideen til dette maleriet kom bare noen dager etter at min virtuelle kollega, stuntpoeten, hadde kommet med et av sine siste poetiske sprell.

— “Lov meg at