Den lønnsomme

Link til originalpost

I det siste har jeg fått tid til å tenke en del over det som skjedde de siste årene. Jeg har tatt for meg alle begivenhetene, helt siden vi i Partiet tok den store beslutningen. Fra dagen vi besluttet at tiden var moden for finne en varig løsning. 

Dette gjaldt altså problemet med de menneskene som var så alt for stor en belastning på samfunnet.

Vi var riktig