Den fantastiske motivasjonen når de første leserne tar kontakt!