Byrdefordelingsprinsippets fall?

Vi har ett enormt potensial for å produsere kjøtt i utmarka vår. Med enkle grep kan dette kjøttet også bli både kortreist og økologisk. Gunstige bivirkninger er gjenvinning av vakkert kulturlandskap, og styrking av selvforsyning og matsikkerhet som nå er på et historisk bunnivå.

Beitenæringen har mange trusler. Et av dem er rovdyr, de andre er sentraliserings og rasjonaliserings-politikk som gradvis har ført til svært lav lønnsomhet for små og mellomstore aktører. Alle disse utfordringene Les mer