Byfest i Sandnes 2. september

Link til originalpost

Sandnes kommune lager BYFEST i Sandnes, 2. september.

Langgata begynner å bli ferdig. Det har blitt gravd, fått nytt gatedekke, ny innredning (benker, søppeldunker, blomsterbed ) og ny kunst Cerebellum.

Noe gjenstår frem til det skal bli BYFEST og åpningen av Langgata:
Opprustning av selve Lanternen, ny lekeplass, sykkelparkering, blomsterbed, torghandlerplassen og kunstprosjektet SPOR

Dette skal være på plass til den offisielle åpningen av Langgata Lørdag