Bunadprosjektet: Tre symønster av bunadliv (vest) fra 1903