Brighton med bud på Delaney første budet skal ha blitt avslått