Bokprosjekt om hjelp i å oppdage bivirkninger hos terapiklienter- kan du bidra?