Bokklubber og avbestillinger

Link til originalpost

Bokklubber er i og for seg en fin ting. Men så er det dette med avbestillinger da, som desverre ikke er like lett å håndtere bestandig.

Bokklubber subsidiert av møbelbransjen? Sitat: Maksim Gorkij

Kanksje det er et hemmelig samarbeide mellom bokklubbene og produsentene av bokhyller? Det er liten tvil om at antallet bokhyller er større med bokklubber enn uten.

Men bøker er jo greit å ha