Bøker å lese og hyller til å sette bøkene i, steder å kjøpe dem og steder å lagre dem