Blå bilder

Når jeg ser på disse bildene, så ble de veldig blå alle sammen. Blå himmel og blå sjø og vann.
Så er de også tatt på det man kan kalle blåtur. En tur hvor jeg var passasjer i min blå bil. 

Jeg var med yngste tantejenta på øvelseskjøring, og visste ikke på forhånd hvor ferden ville gå.

Men vi fikk nå sett mange flotte steder rundt om i kommunen. Og det ble Les mer