Bekreftet: Arthur klar for Barcelona

Link til originalpost

Brasilanske Arthur er klar for Barcelona. Dette har ligget i kortene en stund, da det ble inngått en kjøpsopsjon i mars. Denne er nå utøvd og prisen for Arthur er på 31 mill. EUR pluss 9 mill. i variabler. Opsjonen gikk ut på at Arthur skulle slutte seg til Barcelona i januar 2019, men pga. Iniesta og Paulinho som gikk ut, var de tvunget til