Adventsvers

Ett lys i kransen på vårt bord,
vi tenner for en skapermakt.
Den lå i aller første ord
som ble til Jord i himmeldrakt.

Det andre lys vi tenner så,
for håp; den vare hjerteglød,
så må det vokse her og nå,
til ånd og kraft, for liv og død.

Det tredje lys skal gi sitt skinn
for gjerning, ut fra håpets ord.
Som smil på kinn kan trenge inn,
vil virke bli vår fryd på Jord.

Det Les mer