Å minnes mine.

Link til originalpost

Jeg har lagd en gravkrans for å minnes mine på Allehelgensdag. Kvitkull (populært kalt reinsmose) er et tradisjonsrikt materiale for gravkranser. Men den trenger litt grønt for å bli ekstra fin synes jeg.  Derfor bruker jeg ofte kråkefot sammen med kvitkrull. 
Mens løvet faller over slektsgraven, er det mange minner fra barndommen som kommer opp som en film i hodet mitt. Det å kjenne på slektstilhørigheten