9 TING MAN KAN SI OM FOTBALL – SOM MAN IKKE KAN SI OM DAMA