4 av barna i klassa vil ikke ha et normalt forhold til andre