3. Liga før starten: Klubbene, overgangene, prognosene